FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट

कालिन्चोक गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट हेर्न तलको डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस |

दस्तावेज: 

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ निती तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को निती तथा कार्यक्रम हेर्न तल डाउनलोड बाटन मा Click गर्नुहोला । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुदै गा पा उपप्रमुख कालिका पाठक ज्यु

Pages