FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना !

सेवा करारमा जनशक्ति लिने बारेको सूचना !!!

मिति २०७६/०१/१९ गते दिक्षण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

दस्तावेज: 

बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलनका लागि म्याद थप सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

दस्तावेज: 

Pages