FAQs Complain Problems

कालिन्चोक गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला ?

Internet को बिस्तार
36% (14 votes)
सफ्टवेयरको अधिकतम प्रयोग
3% (1 vote)
बिद्यालयमा कम्प्युटरबाट पठानपाठन
0% (0 votes)
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिमको बेवास्था
15% (6 votes)
पालिका तथा वडाहरुमा Skilled Manpower को बेबस्था
33% (13 votes)
विधुतीय शासनको अपधारणालाई पालना गर्नुपर्छ
13% (5 votes)
Total votes: 39