FAQs Complain Problems

कालिन्चोक गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला ?

Internet को बिस्तार
37% (19 votes)
सफ्टवेयरको अधिकतम प्रयोग
2% (1 vote)
बिद्यालयमा कम्प्युटरबाट पठानपाठन
2% (1 vote)
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिमको बेवास्था
17% (9 votes)
पालिका तथा वडाहरुमा Skilled Manpower को बेबस्था
27% (14 votes)
विधुतीय शासनको अपधारणालाई पालना गर्नुपर्छ
15% (8 votes)
Total votes: 52