FAQs Complain Problems

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार सुसार गर्न व्यक्तिले कालिञ्चोक गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सुनखानी, दोलखामा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: