FAQs Complain Problems

वडा नं १ कालिन्चोक

साबिकको सिंगो कालिन्चोक गाविसलाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं १ कायम गरिएको हो ।

 

पदाधिकारीहरुको विवरण

वडा अध्यक्षः पदम बहादुर थामी फोन नं: 9844001658/9840814028

सदस्य: मैना तामाङ फोन नं: 9861059856

सदस्य: गोदारी कामी फोन नं: 9866250157

सदस्य: श्याङ तेम्वा तामाङ फोन नं: 9860077992

सदस्य: लाल बहादुर थामी फोन नं: 9764274963 

_________________________________

वडा सचिव: कुल बहादुर कुलुङ

वडा सचिवको फोन नं: 9842992955

इमेलः kalinchok.ward1@gmail.com

Ward Contact Number: 
9844001658/9840814028