FAQs Complain Problems

वडा नं १ कालिन्चोक

साबिकको सिंगो कालिन्चोक गाविसलाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं १ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: बाबुलाल थामी  फोन नं: 9864001313

सदस्य: अकल ब तमाङ  फोन नं: 9617990158

सदस्य: डम्बर ब तमाङ फोन नं: 9851071627

सदस्य: करुणा थामी  फोन नं: 9843813421

सदस्य: फुलमाया वि. क.  फोन नं: 9614966127

_________________________________

वडा सचिव: अनिल बहादुर सिंह

वडा सचिवको फोन नं: 9860112919

कार्यालयको ठेगाना: 

Ward Contact Number: 
9860112919