FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विभिन्न पदहरुको करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरूको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

प्राविधिक सहायकको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

परामर्श सेवा स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना

दस्तावेज: 

Pages