FAQs Complain Problems

वडा नं ७ सुनखानी

साबिकको सुनखानी गाविसको वडा नं लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ७ कायम गरिएको हो ।

साबिकको सुनखानी गाविसको वडा नं ४, ५, ८, ९ लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ७ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: चेतबहादुर खडका  फोन नं: 9864003790

कार्यपालिका सदस्य: कल्याणी शिवाकोटी फोन नं: 9744001034

सदस्य: रमेश शिवाकोटी फोन नं: 9851232154

सदस्य: बुधमाया वि क  फोन नं: 9844428683

सदस्य: धन ब बुढाथोकी  फोन नं: 9849386152

______________________________________________________
 

वडा सचिव: भरत बहादुर पौडेल 

वडा सचिवको फोन नं: ९८४४३०६८००

कार्यालयको ठेगाना:

Ward Contact Number: 
9864003790