FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण स्थानहरु

 • कालिन्चोक भगवती देवी मन्दिर
 • कुरी पर्यटकीय स्थल
 • कालिनाग मन्दिर
 • साततले गुफा
 • पोखरेचौर
 • चौघरा
 • सुन्द्रावती
 • सिंगटी बजार
 • बन्चरे
 • सोतिबजार 
 • कटुवाचौर
 • सुनखानी
 • बुरसिंगथाली
 • दम्बा
 • गुम्बाबेसी मन्दिर
 • भिमसेन स्थान मन्दिर
 • कोशीखेत चौर
 • गुमुखोला दोभान