FAQs Complain Problems

वडा नं ५ लापिलाङ

साबिकको लापिलाङ गाविसको वडा नं १, २, ३, ४लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ५ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: सुवास थामी  फोन नं: 9860715428

सदस्य: गणेश ब. खड्का फोन नं: 9742648218

सदस्य: लक्ष्मण थामी  फोन नं: 9741224516

सदस्य: भानुदेवी नेपाली फोन नं: 9744038048

कार्यपालिका सदस्य: राधिका खड्का  फोन नं: 9741279636

______________________________________________________
 

वडा सचिव: हस्त बहादुर रेग्मी मगर

वडा सचिवको फोन नं: ९८६४२२८२६६

कार्यालयको ठेगाना: लापिलाङ

Ward Contact Number: 
9860715428