FAQs Complain Problems

वडा नं ५ लापिलाङ

साबिकको लापिलाङ गाविसको वडा नं १, २, ३, ४लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ५ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: सहदेव खड्का  फोन नं: 9844467535

सदस्य: इस्मीता थामी  फोन नं: 9844185853

सदस्य: वडाला कामी  फोन नं: 

सदस्य: दिनेश थामी  फोन नं: 9841152057

सदस्य: ज्ञान बहादुर थापा फोन नं: 984423772

______________________________________________________
 

वडा सचिव: 

वडा सचिवको फोन नं: 

कार्यालयको ठेगाना: लापिलाङ

इमेलः kalinchok.ward5@gmail.com

Ward Contact Number: 
9844467535