FAQs Complain Problems

वडा नं ४ लामीडाँडा

साबिकको लामीडाँडा गाविसको वडा नं १, २, ३, ४, ५ लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ४ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: केशव बहादुर ठकुरी  फोन नं: 9741129058

सदस्य: केशव बहादुर थापा फोन नं: 9849339063

सदस्य: अमृता वि. क. फोन नं: 9844000371

सदस्य: धन ब. थामी  फोन नं: 9744021863

सदस्य: कृष्णकुमारी खड्का  फोन नं: 9844468693

______________________________________________________
 

वडा सचिव: रमा देवी ओली

वडा सचिवको फोन नं: 9741136२५१

कार्यालयको ठेगाना: कालिन्चोक-४, लामिडाडा

Ward Contact Number: 
9741129058