FAQs Complain Problems

वडा नं २ बाबरे

साबिकको सिंगो बाबरे गाविसलाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं २ कायम गरिएको हो ।

पदाधिकारीहरुको विवरण

वडा अध्यक्ष: हेम बहादुर पाण्डे (विक्रम) फोन नं: 9868156072

सदस्य: तारा माया थामी फोन नं: 9864110114

सदस्य: सिम कुमारी नेपाली फोन नं: 9843971024

सदस्य: हरि बहादुर बुढाथोकी फोन नं: 

सदस्य: भिम बहादुर खत्री फोन नं: 9849830701

_________________________________

वडा सचिव: गोविन्द मण्डल

वडा सचिवको फोन नं: 9849532187

कार्यालयको ठेगाना: वडा न २ बाबरे

ईमेलः kalinchok.ward2@gmail.com

Ward Contact Number: 
9868156072