FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सडक अवरुद्ध सम्बन्धी सूचना

सिसागोलाई - पाटागाउँ सडक खण्डमा ढलान कार्य हुने भएकोले मिति २०७८ आषाढ २० गतेदेखि श्रावण २० गतेसम्म सडक अवरुद्ध हुने सूचना ...

गाउँसभा सम्बन्धमा

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा सम्बन्धमा ।

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०३/०१

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण २०७८-०२-२०

वैठक सम्बन्धमा

गाउँकार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धमा - २०७८/०२/२५

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

फार्मेसी सहायकको लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१८

Pages