FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

स्नातक प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

स्नातक प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

सडक अवरुद्ध सम्बन्धी सूचना !!!

कालिञ्चोक गाउँपालिका अन्तर्गत सिसागोलाई - पाटागाँउ सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा सडक अवरुद्ध हुने भएकोले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध सम्बन्धी सूचना 

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!!

मिनि/डिजिटल मोबाईल ल्याब स्थापनाको लागि दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र/बिक्रि कक्ष सहितको हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना र संचालन प्रक्रिया

CBR कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) सहयोग कार्यक्रमको सूचना र संचालन प्रक्रिया

Pages