FAQs Complain Problems

वडा नं ६ लापिलाङ

साबिकको लापिलाङ गाविसको वडा नं ५, ६, ७, ८, ९ लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं  ६ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: मानसिङ थामी  फोन नं: 9741014430

सदस्य: भक्त ब बस्नेत फोन नं: 9744028995

सदस्य: दिलमाया थामी  फोन नं: 9844210062

सदस्य: डबल पाण्डे फोन नं: 9851202619

सदस्य: छत्र ब. बि. क.   फोन नं: 9849739743

______________________________________________________

वडा सचिव: भगवती अधिकारी

वडा सचिवको फोन नं: ९८४७७८८६९०

कार्यालयको ठेगाना: कालिन्चोक-५, गोदुङ

Ward Contact Number: 
9741014430