FAQs Complain Problems

वडा नं ६ लापिलाङ

साबिकको लापिलाङ गाविसको वडा नं ५, ६, ७, ८, ९ लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं  ६ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: भरत पाण्डे  फोन नं: 9844274093

सदस्य: कल्पना थामी फोन नं: 9745525161

सदस्य: जितकुमारी कामी गजमेर  फोन नं: 9840555721

सदस्य: रुद्र बहादुर ठकुरी फोन नं: 9844289473

सदस्य: राजकुमार अधिकारी   फोन नं: 9844500311

______________________________________________________

वडा सचिव: 

वडा सचिवको फोन नं: 

कार्यालयको ठेगाना: कालिन्चोक-६, गोदुङ

इमेलः kalinchok.ward6@gmail.com

Ward Contact Number: 
9741014430