FAQs Complain Problems

वडा नं ९ सुनद्रावती

साबिकको सुनद्रावती गाविसको वडा नं लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ९ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: रामप्रसाद मैनाली  फोन नं: 9860621615

सदस्य: तुलसा सेढाई फोन नं: ९७४१११०१२०

सदस्य: कमला खाती   फोन नं: ९८६९६४५०५०

सदस्य: सिताराम शाही ठकुरी   फोन नं: 9819814544

सदस्य: हस्त ब थामी फोन नं: ९८०७८६४३९९

______________________________________________________

वडा सचिव: पदम बहादुर के. सि.

वडा सचिवको फोन नं:  ९८४१८६३३९६

कार्यालयको ठेगाना: कटुवाचैर, सुनद्रावती

Ward Contact Number: 
9860621615