FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 09/05/2021 - 13:27

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 05/05/2021 - 16:43 PDF icon RFP - ToR of RMTMP.pdf, PDF icon RFP - ToR of Gumu Kalika Bhagawoti Temple.pdf, PDF icon RFP - ToR of IEE.pdf, PDF icon RFP - ToR of Jalpashwori Temple.pdf, PDF icon RFP - ToR of Road Inventory.pdf

सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना (Digitization)

७७/७८ 01/11/2021 - 22:36 PDF icon डिजिटाईजेशन (Digitization) कार्यको DS-RFQ को नमुना(५ लाख सम्म).pdf, PDF icon डिजिटाईजेशन TOR.pdf

आशय पत्रको सूचना

७७/७८ 12/28/2020 - 12:43

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 12/11/2020 - 14:08

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 16:00

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 15:46

कार्यालय सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धीको सूचना

७७/७८ 11/20/2020 - 15:32

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!!

७७/७८ 11/12/2020 - 17:04

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 11/06/2020 - 14:32

Pages