FAQs Complain Problems

करार सेवाका लागि दरखास्त फाराम

दरखास्त फाराम आवश्यक परेमा यहाँ बाट डाउनलोड गरि तोकिएको समयभित्र कालिन्चोक गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला | 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: