FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) माग सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) माग सम्बन्धी सूचना

 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल डाउनलोड गर्नको लागि

Download Link

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/prod-gov-agriculture/server-asse...

आर्थिक वर्ष: