FAQs Complain Problems

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र/बिक्रि कक्ष सहितको हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना र संचालन प्रक्रिया

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: