FAQs Complain Problems

CBR कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) सहयोग कार्यक्रमको सूचना र संचालन प्रक्रिया

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: