FAQs Complain Problems

७८/७९

लेखापरिक्षक सूचीकृत हुने बारेको सूचना

खेलमा सहभागी हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बनधी सूचना

मतदाता नामावली सङ्कलन विषेश कार्यक्रम, २०७८ सञ्चालन हुने सम्बन्धमा

शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

"पशुपन्छि तथा मत्स्य प्रर्वद्धन कार्यक्रम कार्यञ्चालन प्रक्रिया -२०७८" वमोजिम निवेदन दर्ता गर्नुहुन

Pages