FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धि सुचना

थप जानकारीका लागि कार्यालयको फोन नम्बर : ०४९६९१३३०, ९८५१२४९२०९ (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत), ९८४३२१६१५३ (सूचना अधिकारी) 

उमेरको हद: पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भइ ३५ बर्ष ननाघेको, महिलाको हकमा १८ बर्ष  पुरा भइ ४० बर्ष ननाघेको

दस्तावेज: 

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

वेबसाईट तथा समाजिक सन्जाल प्रयोग गर्नुहुन ।

Pages