FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (Stationary and Official Goods)

७९/८० 10/13/2022 - 16:46

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (Gabion Box, वडा नं १ सडक स्तरोन्नति, वडा नं २ सडक स्तरोन्नति, वडा नं ५ सडक स्तरोन्नति, वडा नं ६ सडक स्तरोन्नति)

७९/८० 10/13/2022 - 15:00 PDF icon CamScanner 10-11-2022 13.32.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ग्याबिन बक्स)

७९/८० 09/28/2022 - 12:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (सेनिटरि प्याड)

७९/८० 09/28/2022 - 12:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (वडा ५ र ६)

७९/८० 09/28/2022 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (उत्खनन क्षेत्र)

७९/८० 09/28/2022 - 12:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (वडा १ र २)

७९/८० 09/28/2022 - 12:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना(वडा ३ र ४)

७९/८० 09/16/2022 - 11:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Medicine)

७९/८० 09/13/2022 - 12:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वडा नं ७,८,९)

७९/८० 09/13/2022 - 12:20

Pages