FAQs Complain Problems

कालिन्चोक गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला ?

Internet को बिस्तार
41% (40 votes)
सफ्टवेयरको अधिकतम प्रयोग
5% (5 votes)
बिद्यालयमा कम्प्युटरबाट पठानपाठन
4% (4 votes)
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिमको बेवास्था
16% (16 votes)
पालिका तथा वडाहरुमा Skilled Manpower को बेबस्था
19% (18 votes)
विधुतीय शासनको अपधारणालाई पालना गर्नुपर्छ
14% (14 votes)
Total votes: 97