FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 15:46

कार्यालय सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धीको सूचना

७७/७८ 11/20/2020 - 15:32

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!!

७७/७८ 11/12/2020 - 17:04

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 11/06/2020 - 14:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!

७७/७८ 10/16/2020 - 14:23 PDF icon CamScanner 10-16-2020 13.38.49.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७७/७८ 10/09/2020 - 13:13

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/07/2020 - 12:24

ठेक्का खोल्ने मिति संसोधन सम्बन्धी सुचना !!!

७५/७६ 04/18/2019 - 17:22 PDF icon e-gp down 4182019.pdf

Request for proposals and TOR of RFP No. KRM/CON/075-76/05

७५/७६ 04/12/2019 - 10:41 PDF icon RFP Document Final_corrected.pdf

गुरुयोजना सम्बन्धी परामर्श कार्यको शिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 10:14 PDF icon Untitled.pdf

Pages