FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खर्च फाँटवारी (प्रथम चौमासिक)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक खर्च फाँटवारी विवरण

बिनियोजन ऐन २०७८- कालिन्चोक गाउँपालिका

दस्तावेज: 

कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक श्री कालिका पाठकले आठौ गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य

दस्तावेज: 

विनियोजन ऐन

आ.व. २०७६/७७ को विनियोजन ऐन

दस्तावेज: 

Pages