FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट वक्तव्य ७९/८०

दस्तावेज: 

बिनियोजन ऐन २०७८- कालिन्चोक गाउँपालिका

दस्तावेज: 

कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक श्री कालिका पाठकले आठौ गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य

दस्तावेज: 

विनियोजन ऐन

आ.व. २०७६/७७ को विनियोजन ऐन

दस्तावेज: 

Pages