FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना (Digitization)

ठेक्का खोल्ने मिति संसोधन सम्बन्धी सुचना !!!

दस्तावेज: 

Request for proposals and TOR of RFP No. KRM/CON/075-76/05

गुरुयोजना सम्बन्धी परामर्श कार्यको २०७५/१२/२४ मा प्रकाशित शिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको प्रस्ताव र कार्यशर्तहरु हेर्न र डाउनलोड गर्न तल क्लीक गर्नुहोस |

दस्तावेज: 

गुरुयोजना सम्बन्धी परामर्श कार्यको शिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages