FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कार्यालय सामग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (CCTV Camera, Digital Attendance)

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the Supply and delivery of the Sanitary pad

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the Supply and delivery of the medicines and supportive devices

दस्तावेज: 

Pages