FAQs Complain Problems

७७/७८

विद्यार्थी मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण २०७८-०२-२०

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

फार्मेसी सहायकको लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१८

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१७

Pages