FAQs Complain Problems

७७/७८

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसिल) दोस्रो मात्रा सम्बन्धमा

दोलखा जिल्ला बाहिर रही कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसिल) को पहिलो मात्राको खोप लगाई दोस्रो मात्रा छुटेका नागरिकहरुको लागि

कोभिड-१९ गतिविधि

नयाँ भेरिएण्ट सहितको कोभिड-१९ सङ्क्रमणको अवस्था सम्बन्धी विवरण

अध्यावधिक मिति २०७८-०२-०६

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

स्नातक प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

स्नातक प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Pages