FAQs Complain Problems

८०/८१

प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षक)

परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (शिक्षक)

दस्तावेज: 

सेवा कराररमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

वङ्गुर प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वानको लागि सुचना

Pages