FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार सुसार गर्न व्यक्तिले कालिञ्चोक गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सुनखानी, दोलखामा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages