FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना (डकुमेन्टरी)

७८/७९ 02/08/2022 - 17:19

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Internet Service

७८/७९ 02/08/2022 - 17:18

Invitation for Sealed Quotation for the supply and delivery of the Sanitary Pad

७८/७९ 02/08/2022 - 16:54

Invitation for Sealed Quotation for the Supply, Delivery and Installation of Computed Radiography System (CR Machine) with 300 mA X-Ray machine

७८/७९ 02/08/2022 - 16:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 09/05/2021 - 13:27

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 05/05/2021 - 16:43 PDF icon RFP - ToR of RMTMP.pdf, PDF icon RFP - ToR of Gumu Kalika Bhagawoti Temple.pdf, PDF icon RFP - ToR of IEE.pdf, PDF icon RFP - ToR of Jalpashwori Temple.pdf, PDF icon RFP - ToR of Road Inventory.pdf

सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना (Digitization)

७७/७८ 01/11/2021 - 22:36 PDF icon डिजिटाईजेशन (Digitization) कार्यको DS-RFQ को नमुना(५ लाख सम्म).pdf, PDF icon डिजिटाईजेशन TOR.pdf

आशय पत्रको सूचना

७७/७८ 12/28/2020 - 12:43

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 12/11/2020 - 14:08

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 12/01/2020 - 16:00

Pages